08-07-07

matig drinken gunstig voor senioren

senioren die matig alcohol drinken kunnen lichaamlijk beter functioneren dan geheelonthouders of zware drinkers. bovendien, zo zegt dr. peggy m cawthon (california pacific medical center), zijn er eveneens aanduidingen dat matig drinken het gevaar op ontstekingen kan verminderen.

cawthon e.a. vergeleken de functionele beperkingen, de fysieke vaardigheden en de drankgeschiedenis van 5.962 mannen bovcen de 65 jaar, die verdeeld werden in enkele categorieƫn: probleemdrinkers, waarop de diagnose van alcoholieker past, bovenmatige drinkers (meestal meer dan 5 drinks per dag), matige drinkers (tss de 7 en 20 drinks per week) en geheelonthouders.

matige drinkers scoorden 3 tot 5 % beter voor fysieke tests dan geheelonthouders, terwijl de prestaties van de zware drinkers ongeveer dezelfde waren als van de geheelonthouders.

de geheelonthouders hadden het meeste last van fysieke beperkingen bij activiteiten van het dagelijkse leven, zoals wandelen, trappen beklimmen, en zwaar huishoudelijk werk verrichten, daarbij onmiddelijk gevolgd door zware drinkers. matige drinkers hadden het minst last van beperkingen inzake lichaamelijke functies, en hadden 38 % minder risico bij dergerlijke problemen dan geheelonthouders.

NO INBEV