11-02-10

spijbelen

Ik hoor geen enkele keer de link naar de ouders toe over hun verantwoordelijkheid van hun spijbelende kinderen. Het probleem kan heel eenvoudig opgelost worden: voor een kind dat de tweede keer aan het spijbelen gaat: trek het kindergeld en de belastingsvoordelen in van het ouderpaar of ouder. Er zal op die manier een hele hoop minder gespijbeld worden, daar ben ik van overtuigd. Lukt dit nog niet, dan is de volgende stap een verplichte internaat die dan betaald wordt met het ingetrokken kindergeld en belastingsvoordeel. Lukt dit nog niet: er zijn talloze mogelijke projecten met professionele -van welke aard dan ook- begeleiders om sommigen tot het inzicht te laten komen dat spijbelen zinloos is. Voor elk spijbelend geval is er een passende therapie, oplossing voor.

16:26 Gepost door watje in Algemeen | Permalink | Commentaren (26) |  Facebook |

Commentaren

Ik zal is raden. U heb zelf geen kinderen anders zou
je zoiets niet voorstellen. Je kan als ouder niet
controleren pf je kind echt in de school aanwezig is en vooral of hij /zijn er de ganse dag ook aanwezig blijft.
Natuurlijk heb je wel gelijk dat ook de ouders daar verantwoordelijkheid hebben en ik weet wel welk groep spijbelaars je bedoelt.
Maar gasten van 14-15-16 jaar doen wat ze willen.
Als je ze tegen hun in de school houdt storen ze de ander leerlingen en de leerkracht.

Gepost door: Duvel | 11-02-10

Reageren op dit commentaar

je slaat de bal mis duvel als ouderpaar hoeft ge niet te controleren of hun kroost op school is of niet, of zijn er geen ouderdagen dan niet meer???? geen contacten met de school???? mij maakt ge niet wijs dat VERANTWOORDELIJKE OUDERS het op geen enkele manier niet zouden weten dat hun kinderen spijbelen. over het tweede deel van uw reactie: vandaar mijn tweede oplossing als verantwoordelijke van onze gemeenschap, en ook mijn derde oplossing als verantwoordelijke van de gemeenschap.
ik weet niet welke groep gij bedoelt die gij denkt die ik bedoel. ik bedoel ELKE spijbelaar.
onnodig lullen op de tv zal nooit iets uit halen....

Gepost door: watje | 11-02-10

Reageren op dit commentaar

Niks mis mee U ontwijkt netjes mijn eerste vraag. U heeft waarschijnlijk zelf geen kinderen anders zou je zoiets niet voorstellen.
Ook verantwoordelijke ouders kunnen het gedrag van hun kinderen niet altijd corrigeren en al zeker niet controleren. Zeker bij kinderen van 15,16 jaar kun je zelfs al werk je samen met de politie en de school niet veel ondernemen als je kind zegt FOERT.
Als je dan met jou "eenvoudige" oplossing nog het kindergeld gaat af nemen en het fiscaal voordeel omdat mijnheer of madam de puber perse wil doen wat ie wil, dan ben je goed fout bezig. Zeker één ouder gezinnen duw je dan genadeloos de dieperik in, mijnheer watje met de eenvoudige oplossingen.

Gepost door: Duvel | 11-02-10

Reageren op dit commentaar

Persoonlijk vind ik ook dat je niet alle verantwoordelijkheid op de ouders mag schuiven. Een kind dat volop pubert behandel je niet als een klein kind, het zijn volwassenen in spé. Ze worstelen met zichzelf, met hun lichaam, met de maatschappij. Spijtig genoeg zoeken velen hun soelaas in spijbelen, ze willen erbij horen, stoer doen... of ze zijn schoolmoe wat een zéééér groot en veelkomend probleem is en het is iets waar geen enkele instantie tot nog toe de juiste therapie voor heeft!
Je mag het als ouder nog zo goed bedoelen... je hebt het lang niet altijd in de hand!
Controle... spijtig genoeg heeft het ook vaak het omgekeerde effect. Elk kind is anders en vraagt ook een andere aanpak.
Of men nu het kindergeld moet inhouden...
Ik geef toe er zijn ouders die het niet zo nauw nemen met de schoolplicht bijvoorbeeld sommigen uit de lagere klassen binnen onze maatschappij als ik het even zo mag noemen... en ze laten maar al te vaak de kinderen aan hun lot over omdat ze het zelf niet meer zien zitten... Maar neem die mensen ook nog eens het kindergeld af... dan maak je het hen nog wat moeilijker...
En de 'fils a papa'... die hebben dat kindergeld niet eens nodig!
Het is een probleem dat niet zomaar opgelost raakt, het moet een samenwerking zijn tussen kinderen, school, ouders en overheid.
Dat men daar maar eens een paar nachten over debatteert samen met deskundigen...

Lieve groetjes en een fijn weekend

Gepost door: M&M | 12-02-10

Reageren op dit commentaar

totaal mis duvel +C wanneer men 15 is, is een teken dat men het zo heeft laten groeien, men is geen 15 van geboorte af aan dacht ik. de geboorte is het jaar nul, geen 15 jaar.
het zijn ook ouders met kinderen die zo er over denken als ik die het zelfs een zeer effectieve oplossing kan zijn, zo niet de enigste oplossing. ik ontwijk geen vraag, maar om het met uw woorden te zeggen, uw vraag doet niet terzake in deze materie, wij als maatschappij moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen als het de ouders niet lukt. maar als ouders niets willen ondernemen, zullen ze wel iets ondernemen wanneer men hun kindergeld en de belastingsvoordelen af neemt, ZEKER WETEN. en als het op die manier lukt heeft iedereen gewonnen, behalve sommige individuen die niks liever hebben dan dergelijke situaties.
anderzijds hebt gij dan wel de juiste oplossing voor het probleem? waarom is ze dan nog niet uitgevoerd, waarom stijgt enkel het probleem, of krijgt gij uw oplossing niet verkocht, of ...... ge hebt niks!!!! en ge zijt enkel gekrenkt om het kindergeldverlies?????
en nog eens ter herhaling duvel: ik ben dieper gegaan, maar dat hebt gij overeen gezien, en mijn vraag netjes ontweken: zie: de volgende stappen.......
sommigen zaken zijn simpel op te lossen, waarom moeilijk als het makkelijk gaat? de moeilijke weg in dit geval lost niets op, totaal niets, is dat wat gij wilt? gij zit misschien in het lullertjesclub over die materie, die enkel bla bla doen om het probleem zoveel mogelijk te rekken en te trekken......zonder concreet met een oplossing of poging tot oplossing te komen.
dus, over de foert kinderen (jeugd) was mijn tweede oplossing, en voor extremen, heb ik de derde stap. ik ben er zeker van dat er een slaagkans is van 90 %, zo niet zelfs meer.

Gepost door: watje | 12-02-10

Reageren op dit commentaar

@ M&M ik heb niet beweerd dat men alles moet schuiven naar de ouders. maar ze moeten de moeite doen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en stoppen met enkel alles af te schijven op de maatschappij, het is tenslotte de maatschappij die de luxe geeft aan die ouders om belastingsvoordeel en kindergeld te geven. het af nemen zal hun zeker de stimulans geven om achter de veren te zitten van hun jongeren in samenwerking met de school en eventueel begeleiders, ZEKER WETEN.
PS: wij hebben zelf een paar etters in de familie die zo gemaakt zijn, wij hebben het zien aan komen, nu moet door de ouders hun onverantwoordelijkheid dat ettertje op onze kosten naar een psychiater.

Gepost door: watje | 12-02-10

Reageren op dit commentaar

@watje Mijn eerste vraag doet absoluut terzake want U lult uit uw nek en scheert alles over één kam.
Of hebt U in Uw familie geen kinderen die volledig ontspoort zijn ondanks een goede opvoeding met ouders die wel hun verantwoordelijkheid opnemen.
Of is dat niet mogelijk volgens U .
Zullen we ook de ziekenkas afschaffen voor mensen die roken, mensen met veel overgewicht,mensen die ongezond eten enz, want zij zijn tenslotte volwassenen die bewust door hun onaangepoast gedrag veel geld kosten aan de maatschappij .
Zullen we dat dan ook maar doen.

Gepost door: Duvel | 12-02-10

Reageren op dit commentaar

Dag Watje Met dergelijke maatregelen zouden niet enkel de ouders maar ook de jongeren zelf op hun passen tellen. Er moet dringend op allerlei vlakken strenger opgetreden worden. Niemand durft er aan te beginnen, want strenger optreden maakt een mens niet sympathiek ook al heeft hij gelijk.

Gepost door: Joke | 12-02-10

Reageren op dit commentaar

@ Joke Als jongeren al vaak spijbelen, waarom zouden die er dan wakker van liggen als de ouders het kindergeld verliezen . Voor hen maakt het geen fluit uit. Zorg er voor dat ze niet van school kunnen i.p.v. dergelijke stupide ideeën te verkondigen

Gepost door: Duvel | 12-02-10

Reageren op dit commentaar

Spijbelen Ik heb een aantal jaren in de schoolraad gezeten en het probleem spijbelen kwam er regelmatig aan de orde. Het spijbelgedrag is een mix van verschillende factoren : moeilijke gezinssituatie, gebrek aan opvoeding, leerproblemen of verkeerde studiekeuze, rebellie als gevolg van de apejaren en tenslotte heb je nog totaal onhandelbare karakters. In bepaalde gevallen zal het bestraffen van de ouders niet helpen gezien spijbelgedrag voor een deel aan de moeilijke gezinssituatie kan gekoppeld worden. Ook de school heeft soms boter op het hoofd: doet onvoldoende controle, onderneemt te weinig, ... Iedere directie schermt met leerlingenaantallen en van lieverlee neemt men de onhandelbare gevallen erbij. Een aantal gevallen van onhandelbaarheid had vanzelfssprekend voorkomen kunnen worden, hadden bepaalde ouders hun kinderen minder verwend. Kortom er zijn verschillende factoren die het in debat meespelen. In veel gevallen zal het intrekken van het kindergeld nog voor meer problemen gaan zorgen. Ik zou stellen: zorg dat de scholen voldoende middelen krijgen om voor een goed sociaal vangnet te zorgen en om voor een betere begeleiding te kunnen instaan (- veel ouders hebben geen tijd meer om zich met hun kinderen bezig te houden). In bepaalde gevallen zal repressie wel nodig kunnen zijn, maar veralgemenen zou ik niet durven doen.

Nog een prettig weekend!

Gepost door: Vrijdenker | 13-02-10

Reageren op dit commentaar

sorry watje maar inderdaad over dit onderwerp kun jij niks zeggen

wat men niet kent daar kan men niet over oordelen
en zelfs als men er iets van kent dan is het nog te weinig om in totaliteit te oordelen....

begin dan maar in allereerste instantie alle scheidingen van ouders met kinderen te verbieden (wat ik uiteraard niet meen, maar hier staat enigszins dezelfde onzin). Over welke leeftijdsgroep spreken we hier trouwens?

Als er al dient opgetreden en onderhandelt worden, dan toch wel steeds met de spijbelaar zelf en eventueel rechtstreekse gevolgen voor de spijbelaar zelf met overleg ouders.

Waarom spijbelt het kind,puber?

Gepost door: life angel | 13-02-10

Reageren op dit commentaar

@Life Angel Dat watje over dit onderwerp niets kan zeggen vind ik niet juist. Het is soms toch interessant om de mening van een buitenstaander te horen. Het geeft je ,soms, een vernieuwende kijk op de dingen.
Het is niet omdat je geen kinderen hebt dat je mening niet mag geuit worden of geen waarde heeft.
Alleen in dit geval, over het spijbelen, getuigt watjes's mening van een zeer éénzijdige en onvolledige kijk op deze problematiek om nog maar te zwijgen over de oplossingen die hij voorstelt.

Gepost door: Duvel | 13-02-10

Reageren op dit commentaar

@ Life Angel "Wat je niet kent , daar mag je niet over oordelen"
Is het daarom dat je het postje over de oneindigheid
van j eblog verwijdert heb ?

Gepost door: Duvel | 14-02-10

Reageren op dit commentaar

Ik ga geheel en al akkoord met jouw oplossing voor dit probleem, Watje. Je gaat daar evenwel politiek noch maatschappelijk een draagvlak voor vinden. En wel wegen 'te eenvoudig!' :-(

Ik wens jou, op deze vriesdag, een HARTverwarmende Valentijn!

Groetjes

Gepost door: Rudi | 14-02-10

Reageren op dit commentaar

woede voelde ik als emotie bij het lezen van zijn postje, omdat ik de moeders hoorde die een adhd kind hebben, een autistisch kind hebben en waarvan ik een reactie op facebook had gelezen. De pijn die zij ervaren dat anderen steeds denken, verwijten dat hun kinderen slecht opgevoede kinderen zijn door hun anders gedrag.

Je kan een puber niet dwingen enerzijds het is een volwassen mens in wording en je weet niet welke achterliggende problematieken schuil gaan in het onaangepaste gedrag. Het opsluiten in internaten is dan weer verantwoordelijkheid verschuiven van ouders naar opvoedkundigen.

Zelf heb ik nooit gespijpeld, maar vraag me af of watje nooit gespijpeld heeft, waarom niet en waardoor?

Gepost door: life angel | 14-02-10

Reageren op dit commentaar

@ rudi te eenvoudig
Bij die groep kan jij dus blijkbaar ook ondergebracht worden.

Gepost door: Duvel | 14-02-10

Reageren op dit commentaar

@duvel in antwoord op je vraag

vrank en vrij is verdwenen, wilde alles wissen....hele blog net als zij. Jij stopte niet en je laatste antwoord stond me niet aan.

Gepost door: life angel | 14-02-10

Reageren op dit commentaar

wat heeft vrank en vrij met dit alles te maken ?

Gepost door: Duvel | 14-02-10

Reageren op dit commentaar

@duvel alles en niets, amazony is nu ook verdwenen die had een link gelegd met een blog willyduvel...om mij naar toe te lokken mss, laten uitschijnen da gij da waart..Maar da pakt ni sene gij blijft ne avatar (zonder blog) zoals ge zelf zegt, veel beter

Met dit onderwerp uiteraard niks

Gepost door: life angel | 15-02-10

Reageren op dit commentaar

Voor elk spijbelend geval is er een passende therapie, oplossing voor

da's de beste zin uit héél het postje

grtjs

Gepost door: life angel | 17-02-10

Reageren op dit commentaar

maar niet de door watje voorgestelde oplossingen.

Da's de beste zin uit de reacties.

Gepost door: Duvel | 17-02-10

Reageren op dit commentaar

neen in psyche en brein nr 6 van 2009 is er een artikel over spijbelen door Margrit Stamm. Bijna alle scholieren spijbelen wel eens en de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de jongeren maar ook bij leraren en scholen. Er bestaat trouwens ook geen relatie tussen spijbelen en leerprestaties volgens onderzoek.

De hypothese dat het aan de scholen ligt vind zijn steun in het gegeven dat het spijbelen sterk verschilt van school tot school getest in eenzelfde wijk mt vergelijkingen van opleidingsniveau en maatschappelijke positie van ouders hetzelfde zijn, maar de ene school toch meer spijbelaars heeft dan de andere.

In het stadje Oer-Erkenschwick in de deelstraat Noordrijn-Westfalen is men een project gestart waar de ouders van spijbelaars een bonuskaart krijgen waarop ze punten kunnen verzamelen wanneer hun kroost stipt naar school gaat die ze dan kunnen inwisselen tegen artikelen ter waarde van max 100 euro op het einde van het schooljaar.

Of dit nu zal helpen daar heb ik ook wel twijfels over, want zoiets kan enkel aantrekkelijk zijn voor kansarmen want lijkt me nu weinig invloed te hebben op de rijke puber spijbelaar waar 100 euro peanuts zijn.

Gepost door: life angel | 17-02-10

Reageren op dit commentaar

@ Life Angel Ik begin je geleuter en associaties beu te worden .
Ik zeg dat de oplossingen die watje voorstelt helemaal verkeerd zijn . Punt.
Ze treffen enkel (en heel zwaar) de ouders.
Nu begin jij over een experiment waarvan je de resultaten niet kent en dat de verantwoordelijkheid ook bij de school ligt.
In zonnestraal nr 5 van 2009 staat er een artikel waarin gesteld wordt dat je niet mag spijbelen.

Natuurlijk is het zo dat alle betrokken partijen wel een deeltje of een groot deel van de verantwoordlijkeheid dragen of wat dacht je.
Als spijbelen geen invloed heeft op de schoolresultaten volgens Uw boekske zeg je het abbonement er van maar beter meteen op.
Iemand die nauwelijks naar school gaat zal geen goede resultaten behalen . De statistieken liegen er niet om.
Hé, je hebt weer verkeerd gedacht ....waarom???
Weer even je lijstje er bij nemen LA

Gepost door: Duvel | 17-02-10

Reageren op dit commentaar

wat voorstel watje betreft waren we het toch eens dat het geen juiste oplossing is

dat er geen relatie bestaat tussen spijbelen en leerprestaties wijst op het gegeven dat het niet enkel leerlingen zijn met leerproblemen die spijbelen en soms, af en toe spijbelen niet noodzakelijk een negatief resultaat tot gevolg heeft. We hebben het dan niet over de hardnekkige spijbelaars - een ernstiger probleem maar dan zullen alle partijen wel op de hoogte zijn zeker.

Van school veranderen en beter aangepast onderwijs zoeken, lijkt een belangrijke optie. Omdat het hoogste percentage "waarom gespijbeld" wordt toch "weerzin tegen de school is of totaal geen zin hebben" 64% gevolgd door uitslapen 42% als reden en saaie lessen 40%.

En staan er in je zonnestraal ook redenen waarom je niet mag spijbelen? Als het zo geformuleerd is, zoals jij hier schrijft al een reden op zich om een puber juist het tegendeel te laten doen.

Zou het dan niet raadzamer zijn om te schrijven

"Waarom spijbelen niet raadzaam is en aanreiking van verschillende alternatieven?"

Weer typisch dat pedagogische en godsdienstige machogedrag....wij ZEGGEN, jullie MOETEN luisteren.

Gepost door: life angel | 18-02-10

Reageren op dit commentaar

je weet niet waarom jongeren spijnelen; soms is het onverantwoordelijk gedrag of omdat het niet gaat op school of omdat de ouders het ook niet belangrijk vinden. Ik zou maar oppassen met dat internaat.
Wopi (heb andere blog)

Gepost door: Pimpaljoentje | 28-02-10

Reageren op dit commentaar

Je stelt het wel heel zwart wit, Watje. Ik ben met je eens dat ouders verantwoordelijk zijn en daar op aangesproken mogen worden. Maar misschien zou een opvoedcursus (preventief) meer uithalen, want welke vrijheden kent een kind zichzelf toe wanneer het denkt te kunnen gaan spijbelen...?

Gepost door: Nanette | 09-03-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.