04-03-09

Moloch

De Moloch, de demon waarvan men mensenoffers bracht, maar wie is in werkelijkheid de demon?, de Moloch of de mensen die het offer brachten naar de Moloch? Wie besliste wie er opgeofferd werd? Mmmm interessant als ge iemand wilt op ruimen hé, of ne kloot wilt aftrekken vanwege één of andere wraakactie of passionele jaloezie.

 


Moloch
Categorie: Oosters Moloch of Molech was de naam van een Ammonistische god aan wie mensenoffers werden gebracht. De Ammonieten bewoonden het zuidelijk deel van het huidige Jordanie en stamden af van Lot. In de bijbel worden deze mensenoffers aangeduid als `de gruwelen der volken, die de Here voor de Israelieten had verdreven`. Veel Israelieten offerden waarschijnlijk hun kinderen aan Moloch door ze in het vuur te werpen. De kinderen werden verbrand in Tofet waar een speciaal altaar was gebouwd.
Gevonden op http://www.histoportal.nl/

Moloch
Moloch
of Molek in de bijbel (O.T.) voorkomende naam van een godheid waaraan de Israëlieten waarschijnlijk kinderoffers brachten
Gevonden op http://www.heelom.com/Echo/zoekrobot/woo

Moloch
Let op: Spelling van 1858 molech, Hebr., een afgodsbeeld, bij eenige Oostersche volken, die, door hetzelve, de zon vereerden, en daaraan kinderen offerden. Het was een metalen beeld van een' mensch met eenen ossenkop. In eene opening onder hetzelve, werd een sterk vuur gestookt; de ten offer bestemde kinderen legde men in de gloeijende armen van den afgod, terwijl de priesters op allerhande geluidgevende werktuigen zoodanig een verschrikkelijk geraas maakten, dat de ouders het geschrei der kinderen niet konden hooren. (Levitic. 18, vs. 21.)
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01/

MOLOCH
-afgod -afgod der assyriërs -afgod der feniciërs -afgod der moabieten -bergduivel -Bijbel -bijbelse figuur of naam -Dieren -Goden -jaggernaut -kruipende dier -Persoonsbenamingen -reptiel -woestijnduivel -woestijnduvel -kruipend dier -iets waaraan alles ten offer moet worden gebracht -Foenische Godheid -Fenicische afgod -Bijbelse figuren en namen -afgod van de Feniciërs
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoor

 

21:57 Gepost door watje in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

interessant Dat doet mij denken aan vroeger wel. Mensenoffers, later de zondebok: altijd zoekt de mens het buiten zichzelf. Ik bedoel dan de doorsnee mens, die niet eerlijk naar zichzelf durft te kijken. Gelukkig zijn er ook nog uitzonderingen :)

Gepost door: wopi | 07-03-09

Reageren op dit commentaar

** Al goed dat het geen gebruik van deze tijd meer is..Moloch zou nogal werk hebben :-)

Gepost door: bibien | 09-03-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.