22-11-08

De waarheid? komt er ooit een einde aan oorlog en ellende?

Komt er ooit een eind aan oorlog en ellende?

Vanwaar deze vraag? Oorlogen eisen nog steeds onnoemelijk veel mensenlevens. Menselijk leed raakt ons allemaal.

Wat leert de bijbel? God voorzegt een tijd waarin hij op de hele aarde  vrede tot stand zal brengen. Onder zijn koninkrijk, een hemelse regering, zullen mensen “de oorlog niet meer leren”. In plaats daarvan zullen ze “hun zwaarden tot ploegscharen moeten smeden” (Jesaja 2:4). God zal een eind maken aan alle onrecht en ellende. De Bijbel belooft: “Hij (God) zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen (met inbegrip van het onrecht en leed van deze tijd) zijn voorbijgegaan” – openbaring 21:3,4.

Zie ook Psalm 37:10,11; 46:9 en Micha 4:1-4.

 

Komt er ooit een eind aan oorlog en ellende? Verdomme het is te hopen dat er wel eens een eind komt, en liefst nog voor dat de aarde zal verdwijnen, maar ik vrees ervoor. Menselijk leed raakt ons allemaal??? Mmmm wie is allemaal? Bedoelt ge wij allen op deze aardkloot, als dat zo is, is er geen oorlog, leed? Waarschijnlijk wel, want kankers zullen er altijd zijn. Maar als ge bedoelt met wij als Jehova’s? dan zou ik al stoppen met onzin te kramen en degelijk iets actiefs te doen om leed proberen te verhelpen en mensen echt te helpen in plaats van iedereen trachten te overtuigen om te gaan geloven in uwe onzin, dju, klopt, bidden is liefde, sorry, ja geloven in god is belangrijker dan een goed leven leiden.

Wat leert de bijbel ons nu? God zal vrede brengen dus? Verdomme, is het dan geen echte mislukking, hij heeft de mens gecreëerd en er is nog steeds oorlog, zelfs 2000 jaar na de geboorte van zijn bastaardzoon is er nog steeds ellende en oorlog overal? Hoeveel duizend jaren gaat hij nog wachten om vrede op aarde te brengen? Of liegt hij ons maar wat voor? Maar we moeten in hem geloven hé. Onder zijn koninkrijk, een hemelse regering (is dat dan nog nodig???) zal men de oorlog niet meer leren? Mmmm heeft iemand dan ooit oorlog geleerd??? Alléz, die is wel goed. Zijn koninkrijk??? Op aarde of in de hemel, ik heb begrepen in deze context op aarde, wordt wakker god, doe er verdomme eindelijk iets aan. Zwaarden??? Amai, hij is weer mislukt: die tijd is al voorbij en er is nog steeds oorlog en ellende. Maar goed, het is ook al een oud boekje he. Mmmm komt er dan geen andere oorlog, een oorlog om het sociaal onrecht te bekampen waarvan het geloof een factor is van toch een niet te onderschatten oorzaak? wie zal het zware werk doen om te gaan ploegen? De rijken die de armen uitbuiten? Nee, de arme drommel zal wel zweten en zwoegen voor de rijken en geestelijken, zolang ze maar blijven bidden en geloven. Trouwens wie heeft de oorlogen veroorzaakt? Niet de arme drommel hoor, maar wel diegene in mooie kledij die hun handen nooit zullen vuil maken, dus zwaarden omvormen naar ploegscharen??? Hallo god, ik schreeuw naar u, verdomme vuile klootzak, wanneer gaat ge nu eindelijk een eind maken aan alle onrecht en ellende?????? God die belooft (of is het de bijbel die belooft?), hehehe het lijkt wel een politieker, moet ik er nu echt verder op in gaan???? Ge zijt alleszins uw belofte nog niet nagekomen na duizenden jaren. De openbaring, ja de openbaring, hij zal alle tranen uit de ogen wissen, mmm mag er dan geen emotie meer bestaan? Hehehehe natuurlijk wel, hij bedoelt andere tranen hé, maar goed, uiteraard zal dat allemaal verdwijnen wanneer we uiteindelijk overgeleverd zijn aan de dood, daar hoeft ge echt geen god voor te zijn om dat te weten. Daar heb ik de bijbel niet voor nodig, dat weet ik ook zo wel. Alléz naar de volgende vraag, ps: Micha vindt ik wel een heel mooie naam.

09:17 Gepost door watje in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

Commentaren

Vrede Dag Watje,
ik vrees dat god geen vrede zal brengen, want hij predikt de eeuwige oorlog tegen de duivel. En wie is de duivel voor god? Wel diegenen die niets van god moeten hebben omdat hij altijd oorlog wil voeren :-)

Christus stelde “Ik verzeker u: alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.” (Marcus, 3:28-29).

... in alle eeuwigheid GEEN vergeving ... maw de eeuwigdurende oorlog!

De vrede zij met u!

Gepost door: Vrijdenker | 22-11-08

Reageren op dit commentaar

Ook weer dezelfde opmerking, de constante leugen.
Wat leert de bijbel mij? Een Jezus die op zijn 12de reeds hevige discussies heeft met de schriftgeleerden. Die reageert tegen de religieuze leiders van toen, om hun hypocrisie en machtswellust. Jezus was een geweldloze(alhoewel, sommigen vermelden dat hij zich op het einde aan het voorbereiden was op een gewapende opstand) revolutionair, die ook in opstand kwam tegen de Romeinse onderdrukker. Op de keper beschouwd, zou je kunnen stellen, dat hij zowat de eerst beschreven anarchist is. Hij had banden met de koninklijke familie, waardoor hij waarschijnlijk een hoog opleidingsniveau had. Zo had hij ook medische kennis. Hij was voorts een groot spreker, die de gave had het volk te begeesteren. Als je de bijbel leest moet je vooral goed tussen de regels kunnen lezen, trouwens, wie heeft de bijbel geschreven en wanneer? Hij is geschreven honderden jaren na datum, door de toenmalige bisschop van dienst, die het vooral interessant vond om het volk onder de knoet te houden, zoals uw machthebbers dat tegenwoordig nog altijd doen volgens beproefd recept.
Het bestaan van god is ook weer zoiets dat op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. Wat is een god eigenlijk? De scheppende kracht? Zelfs als je de matrixtheorie aanhangt, zal je moeten toegeven dat zelfs deze virtuele beschouwing is tot stand gekomen. Zowat alle mogelijke visies beschouwen een scheppende kracht of laten een scheppende kracht veronderstellen. Een van onze geleerdsten was naar eigen zeggen op zoek naar god, in zijn zoektocht ontdekte hij de kernsplitsing en beschreef de relativiteitstheorie, die nu nog steeds gebruikt wordt in de kwantummechanica, en de natuurkunde.
Dat god een vent is op een wolkje, is waarschijnlijk in het leven geroepen, om het ongeletterde volk niet te veel te belasten.
Wat uw oorlog betreft, dat is niet de uitvinding van god, maar van de mens himself. Dat religie daarin gebruikt, of misbruikt wordt, bestaat al sinds mensheugenis.
Uitbuiting is ook zoiets, de uitbuiter heeft zoveel macht, dan dat de uitgebuite toelaat. Onze machthebbers hebben veel macht, zoveel macht, dat ze zelfs uw denkpatronen bepalen. Heeft u andere denkpatronen, dan bent u een lastig mens, die naargelang de geestdrift minder of meer moet worden onderdrukt, het doet er niet toe of u gelijk heeft. U moet tegenwoordig een verplichte opleiding volgen tot u min of meer uit de pubertijd bent geraakt, om alzo maximale impact te hebben. Sommigen spreken over academische misvorming. Het opdringen van de leugen.

Gepost door: obelix | 22-11-08

Reageren op dit commentaar

obelix yep, ben het volledig mee eens (enkele theorien moet ik nog ontdekken)

Gepost door: watje | 22-11-08

Reageren op dit commentaar

Dat moeten we dan nog eens bijpraten, watje...

Gepost door: obelix | 22-11-08

Reageren op dit commentaar

Zolang er mensen zijn zal er oorlog zijn, vrees ik. En als er een god zou bestaan had hij ons al lang neergebliksemd :-)

Gepost door: Nadia | 23-11-08

Reageren op dit commentaar

@obelix ik kijk er al naar uit, ergens in een caféke of thuis :-) maar zal voor dit jaar niet meer lukken denk ik :-)

Gepost door: watje | 23-11-08

Reageren op dit commentaar

Dat is het laatste wat ik zou doen sé, dat is in de bijbel lezen.

Zolang er mensen zijn zal er oorlog zijn...dat is wat ik zeker weet! Al de rest is gissen of HIJ nu bestaat of niet bestaat! (je weet hoe ik er tegenover sta)

groetjes

Gepost door: maike | 25-11-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.