03-08-07

niet verwachte reacties

omwille van de laatste reacties die ik op mijn postjes heb gekregen met name de "burn-out" en "optimistisch stokje 9" voel ik mij genoodzaakt om toch maar iets meer over mijzelf te gaan vertellen.

enerzijds vond ikzelf dat mijn stokje 9 vrij positief was, maar op de een of andere reden kwam deze dan toch weer negatief over, ik kreeg reacties net over het negatieve dan het positieve, of is dit maar een gevoel van mij? de feiten werden blijkbaar als een negativiteit bekeken of aangevoeld, zo heb ik het nooit aangevoeld of bekeken. het is nooit mijn bedoeling geweest om de zielepoot uit te hangen, maar enkel om feiten over mijzelf weer te geven. uiteraard ben ik wel ontroerd van de vele positieve reacties, weleenswaar van die aard die ik niet had verwacht.

in mijn volgende post zal ik trachten alles samen te vatten in één post om een antwoord te geven aan bepaalde reacties die ik heb gekregen. het zal gaan over assertiviteit, opoffering (die hebben we al gehad), mijn opvoeding (deels), zonder er een beklag over te doen, maar gewoon een schets te geven hoe alles ik heb mogen ervaren en die mij gemaakt heeft tot wat ik nu ben net door die ervaringen die ik heb mee gemaakt (en ja die zijn idd negatief). mss zal ook dan duidelijk zijn dat mijn nickname niet zomaar gekozen is, mss zal het dan duidelijk zijn waarom ik voor "Watje" heb gekozen.

nu alleen nog gaan nadenken hoe ik alles zou gaan moeten formuleren. nu moet ik gaan werken, de laatste nacht voor deze week.

zij die gaan werken groeten U.

21:21 Gepost door watje in Algemeen | Permalink | Commentaren (15) | Tags: niet verwachte reacties |  Facebook |

Commentaren

Negen Watje,

Negen vertegenwoordigt een sfeer van de natuur. Het is die sfeer van de liefde tussen mannelijk en vrouwelijk waardoor je boven de tegenstellingen kunt rijzen en tot wijsheid komen. In die sfeer kan je wat Mohammed zei : tot verlichting komen.
Dan zie je het licht zelf en dan ben je boven de tegenstellingen.
Juist omdat de meeste mensen leven in de tegenstellingen is er geen wijsheid in deze wereld.
In de sfeer 'tussen' de tegenstellingen daar bevindt zich het licht. En die sfeer is de negende sfeer of de negende hemel in het hart van de mens.
60. En (gedenk de tijd) toen Mozes zei tot zijn dienaar: "Ik zal het niet opgeven voordat ik de samenvloeiing van twee zeeën heb bereikt, al moet ik eeuwenlang voortgaan;" Koran De Grot 18.60Gepost door: Fernando Soave | 03-08-07

Reageren op dit commentaar

Heel erg benieuwd ben ik naar jouw verhaal. En dan met name jouw perceptie ervan.
Liefs,

Gepost door: Nantie | 03-08-07

Reageren op dit commentaar

@fernando soave dan hoop ik dat mozes het nooit zal lukken om de 2 zeeën samen te vloeien, want dat zou betekenen dat er op den duurr geen land meer is op aarde.
ps: er is genoeg wijsheid in de wereld, men moet ze enkel maar gebruiken, en die wijsheid komt wel van een andere hoek als vanwaar jullie denken ze te komen.

Gepost door: watje | 04-08-07

Reageren op dit commentaar

ziehier een korte levensbeschrijving van de profeet als reactie op jouw reactie op mijn blog Korte Levensbeschrijving van de

profeet

Mohammed “vzmh” werd in het jaar 570 A.D in

de stad Mekka in arabie geboren. Hij was afkomstig

van een edele familie en hij ontving zijn

eerste openbaring op veertigjarige leeftijd. Zodra

hij de Islam begon te verkondigen werden hij en

zijn volgelingen vervolgd en moest hij grote

moeilijkheden trotseren. Hij kreeg daarom van

Allah (SWT) de opdracht naar Madinah, een andere

stad in Arabie, te migreren. Gedurende de

korte periode van 23 jaar vervulde hij de missie

van het profeetschap, hij stierf toen hij 63 was.

Hij leidde een volmaakt leven en was omdat zijn

leven een belichaming van de Koranische leer

was, een voorbeeld voor de gehele mensheid.

(Uit: Introductie tot de Islam, blz.8)

Wat ze zeggen over Mohammed (vzmh)

Lees de volgende commentaren van Westerse

schrijvers ;

"Als een groot streven, karige middelen, en verbazingwekkende

resultaten, de drie voorwaarden

zijn voor menselijk genie, wie zou dan durven

welke grote man uit de moderne geschiedenis

dan ook, te vergelijken met Mohammed ?

The beroemdste mensen maakten alleen wapens,

wetten en imperiums. Zij stichten, als ze

dat al deden, alleen materiële machten die vaak

voor hun ogen afbrokkelden. Deze man verroerde

niet alleen hele legers, wetten, imperiums,

mensen en dynastie’s, maar miljoenen mensen,

een derde van de toen bewoonde wereld; en

meer dan dat hij verroerde de altaars, de goden,

de religies, de ideeën, de overtuigingen en zielen...

zijn geduld, zijn ambities, welke totaal toegewijd

waren aan een idee en op geen enkele manier

gebaseerd waren op een streven naar een imperium,

zijn voortdurende gebeden, zijn mysterieuze

gesprekken met God, zijn dood en zijn

overwinningen zelf daarna; alle deze zaken getuigen

niet van een bedrieger,, maar van een

vastberaden overtuiging die hem de kracht gaf

een dogma te herstellen. Deze dogma was

tweevoudig, de eenheid van God en de immaterialiteit

van God; het eerste vertelt wat God is en

de laatst wat God niet is; beiden zijn een verwerping

van de valse goden.

"filosoof, orator, apostel, wetgever, krijger, veroveraar

van ideeën, hersteller van ratiotionele

dogma's, van een cultuur zonder beelden; de

stichter van twintig wereldse imperiums en een

spirituele imperium, dat is Mohammed. Met betrekking

tot alle maatstaven waaraan menselijke

grootheid wordt gemeten, kunnen we ons wel

afvragen, is er een groter man dan hij ?"

Lamartine, HISTOIRE DE LA TURQUIE, Paris,

1854, Vol. II, pp. 276-277.

"Het is niet de verspreiding van zijn religie die

onze bewondering verdient, dezelfde onbesmette

en perfecte indruk die hij in Mekka en Medina

maakte, zijn behouden gebleven, na de revoluties

van de afgelopen twaalf eeuwen door de Indiase,

Afrikaanse en Turkse bekeerlingen tot de

Koran... The volgelingen van Mohammed zijn er

in geslaagd de verleidingen te weerstaan om het

voorwerp van hun overtuiging en toewijding, te

verlagen tot menselijke zintuiglijke verbeeldingen.

"I getuig dat er geen God is dan Allah en

dat Mohammed Zijn boodschapper is," is de

eenvoudige en onveranderlijke getuigenis van

Islam. Het intellectuele beeld van een Godheid

is nooit verlaagd tot een zichtbaar afbeelding; de

eerbiedwaardigheid van de profeet is nooit verheven

geworden, boven de maatstaven van het

menselijke en zijn volgelingen maken nog

steeds dankbaar gebruik van zijn voorschriften"

Edward Gibbon and Simon Ocklay, HISTORY

OF THE SARACEN EMPIRE, London,.

"Hij was een keizer en een paus ineen; maar hij

was een paus zonder pauselijke pretenties,een

keizer zonder keizerlijke legioenen: zonder een

leger, zonder een bodyguard, zonder een paleis,

zonder een vast inkomen; als ooit een mens terecht

kon beweren dat hij bij goddelijke-machte

regeerde,dan wat het Mohammed, want hij had

'alle' macht zonder de instrumenten of de

steun." --Bosworth Smith, MOHAMMAD AND

MOHAMMADANISM, London, 1874, p. 92.

"Het is onmogelijk dat iemand die het leven en

karakter van de grote Profeet van Arabië heeft

bestudeerd, en die weet hoe hij dacht en hoe hij

leefde, geen ontzag krijgt voor deze machtige

Profeet, een van de grote boodschappers van

de Verhevene. Ik zelf vind steeds hernieuwde

bewondering, bij het weer lezen over het leven

van deze machtige arabische leraar." --Annie

Besant, THE LIFE AND TEACHINGS OF

MUHAMMAD, Madras, 1932, p. 4.

"Zijn bereidwilligheid om vervolging omwille van

zijn overtuiging te doorstaan, het hoge morele

karakter van de mensen die in hem geloofden

en naar hem opkeken als een leider, en de

grootheid van wat hij bereikt heeft - alle getuigen

van zijn onfeilbare integriteit. Het is onbegrijpelijk

dat Mohammed in het westen zo onder gewaardeerd

wordt." --W. Montgomery Watt,

MOHAMMAD AT MECCA, Oxford, 1953, p. 52.

"Mijn keuze van Mohammed als nummer een op

mijn lijst van 's werelds meest invloedrijke personen

zal sommige lezers verbazen en anderen

zullen er vraagtekens bij plaatsen, maar hij is de

enige mens in de geschiedenis die uiterst succesvol

was op religieus en seculier niveau." --

Michael H. Hart, THE 100: A RANKING OF

THE MOST INFLUENTIAL PERSONS IN HISTORY,

New York: Hart Publishing Company,

Inc., 1978, p. 33.

Bron: The Institute of Islamic Information and Education

P.O. Box 41129 Chicago, IL 60641-0129 U.S.A.

Gepost door: islam is de waarheid | 04-08-07

Reageren op dit commentaar

@islam is de waarheid ja, een overtuigingskracht zal diene gast wel hebben gehad, het is ook de best of meest verkochte lectuur ooit, zowel de bijbel als de koran (lees lecteur in de betekenis van een "verhaal"). maar wij de mens zijn zoveel meer waard als een ingebeelde oppermachtige goedheid of wat dan ook.
ok, mijn oppperwezen is Poincaré, hij heeft geen ontelbare blz (boek) nodig om iets te vertellen waar de mens om gaat. (zie mijn item: mijn levensbeschouwing)

Gepost door: watje | 04-08-07

Reageren op dit commentaar

respect,maar een feit is dat jij bestaat,en het heelal rondom jou ook en al draait in een perfectie,en niets komt uit het niets voort,had ik je al verteld,als alles wat bestaat een feit is,zoals jij een geest bevat is ook een feit,of niet?en die is ook niet tastbaar of zichtbaar,en toch is het er:een feit.als jij tegen een ander praat,hoort hij je maar de luchttrillingen die uit je mond komen zijn ook niet tastbaar of met blote oog zichtbaar en toch is het een feit.
Zo is degene die jouw gecreeerd heeft en al de rest ook,niet zichtbaar of tastbaar maar Hij is er evenzeer,en is ook een feit.een kip moet een ei geweest zijn zoals een appel of peer een pit geweest zijn,.

Zo te zien had jij die tekst niet goed gelezen over de profeet(s.a.s)en die teksten zijn door westerse geleerden die het goed onderzocht hebben,zo een mening erover gegeven hebben,

Moet je eens naar het laatste bericht van vandaag eens kijken en lees het eens als het je interesseert,.

het is geen verplichting hoor,toch bedankt voor je interesse..

Gepost door: islam is de waarheid | 04-08-07

Reageren op dit commentaar

@watje; ik ben de waarheid iemand die zegt, islam is de waarheid is al fout bezig.
Net zoals iemand voor hij begint te praten zegt " ik heb altijd gelijk".En watje is een god op zich en gelijk heb je watje. En dan die flauwekul van wat je niet kan waarmenem is er toch. Het kan natuurlijk maar je kan het niet bewijzen enkel geloven. Jongens jongens toch.

Gepost door: Duvel | 04-08-07

Reageren op dit commentaar

cartoon kan jij een cartoon maken over de profeet Mohammed watje ? Fun verzekerd.

Gepost door: Duvel | 04-08-07

Reageren op dit commentaar

betreffende reacties je moet er niet al te zwaar aan tillen hoor watje, maar je kan er van leren en neemt niet weg dat je nog een vriendje bent. Het zijn bedenkingen en gedachten van je maar je hebt inderdaad geen echte ervaring met betrekking van bepaalde zaken.

groetjes

groetjes en goedenacht

Gepost door: life angel | 04-08-07

Reageren op dit commentaar

duvel Ik geef hier mijn reacties omdat watje mijn blog verrijkt met zijn aanwezigheid en reacties.
en heb altijd mijn respect laten zien tenopzichte van ieder omdat mijn geloof mij dit verplicht,en omdat jij dit niet bezit,ben je al dadelijk met modder te gooien,.een mens word gescheiden van een dier door zijn denkvermogen,mits jij het niet gebruikt ben je zelfs lager als een dier,

Ik heb zelfs na jouw haatbericht vermeld dat ik je respecteer,maar dat kun je ook niet zien zonder een denkvermogen,
Blijf de Islam maar haten,hoelang?20-30jaar leef je misschien of zelfs niet, en dan verlaat je deze wereld met je haat,maar de Islam zal bliijven met al zijn pracht en schoonheden en niets kan jij daaraan doen,en niets kan jij bereiken,alleen laten zien hoe laag dat jouw karakter is,maar zonder een denkvermogen zul jij deze woorden ook niet begrijpen.

deze woorden zijn voor het haat die jij vertoont,maar ik nodig je toch uit om respect voor elkaar te hebben,en reik ik je de hand toe.respect van mijne kant aan ieder.

Gepost door: islam is de waarheid | 05-08-07

Reageren op dit commentaar

@LA ten eerste wil ik maar zeggen dat ik er niet zwaar aan til hoor, het is gewoon een interessante discussie en zoals ik al eerder heb gezegd heeft iedereen het recht om zijn mening te uiten, ook al is het mijn mening niet, anders zijn er ook geen discussies mogelijk hé.
ten tweede: ik weet niet precies met welke bepaalde ervaringen die ik zou missen die jij bedoeld. indien je bedoeld over het goddelijke dan wil ik maar één ding zeggen: niemand in deze aardkloot ooit heeft die ervaring gehad, ik dus ook niet, want ze is er gewoonweg niet: diegene die beweren het licht (letterlijk) hebben gezien of diegene die beweren stemmen van god te hebben gehoord of gelijk eender wat, zijn maar enkele ingebeelde fantasieën die zijzelf als waarheid ervaren van de mensen door alle verhaaltjes die ze van van jongs af aan hebben mee gekregen en dat ergens in hun unterbewustzein is blijven hangen waardoor het eigen leven is gaan leven.
bedoel je mijn kennis (ervaring) over de bijbel of koran, nee die ken ik niet, en heb ook helemaal geen intentie om die te doorgronden, ik weet het ook zonder die geschriften dat god en de bijbel en alle andere geschriften een creatie is van de mens.
bekijk mijn ervaring op een andere manier: kijk naar de geschiedenis en ga samen met de bijbel en de koran deze nu eens echt associëren met de toestanden, sociaal-cultureel (maar vooral sociaal) leven van de mensen en vraag u vooral af (feiten) wie de godsdiensten heeft gediend.

Gepost door: watje | 05-08-07

Reageren op dit commentaar

duvel duvel,kijk eens naar mijn voorgaande berichten en die van jou als reactie op mijne ,vol haatgevoelens,
vergelijk ze en zie het verschil,tussen jou en mij,
ik heb iedereen met respect aangesproken zonder enige haat en kijk jouw berichten eens,dat is het verschil.jij zegt iets zonder er even bij stiltestaan,zonder even je hersenen te gebruiken,en dan zeg je dat ik die van mij niet gebruik,maar ja,ik betreed deze blog niet om met iemand te discussieren,want als je wil zal ik het harde bewijs eens aanhalen,dat Hij zeker bestaat.
respect,en zware woorden gebruiken hoeft zeker niet wat ik ook niet zal doen,wat jij misschien wel van mij verwachtte door mij uittedagen,hoeft niet

respect aan ieder,.

Gepost door: islam is de waarheid | 05-08-07

Reageren op dit commentaar

watje Beste,ten eerste respect,een moslimmoet zijn medemens respecteren,
ten tweede,in alle tijden zijn er profeten geweest naar vele volkeren toe en elk in hun taal of spraakklank,en elk hetzelfde overgebracht naar de volkeren toe,
israelieten:die de Torah in hande hadden en het naar een geschiedenisboek over hun veranderden,en die geen enkel ander volk met hunzelve evenaren,wat zeker het fout is van hen,en veel gelijknamige fouten maken,egoistisch en haatdragend zijn.,
de bijbel die aangepast is naar eigen zinnen,zoals ze Jezus de zoon van god of godzelve noemen,hoewel DUIDELIJK in de bijbel staat vermeld dat Hij een profeet is zoals een ander,en dat Jezus met zijn woorden de komst van Mohammed vermeld en in de Torah de naam mohammed voorkomt in het hebreeuws.


En uiteindelijk kwam de koran,die al die tijden geen letter veranderde,en ook niet zal veranderen.en is er een antwoord op elk vraag te vinden en die veel over de voorgaande profeten bevat,zelfs meer over sommige dat hun boeken niet vermelden,

en zijn er zaken die in de toekomst zouden afspelen en ook zo gebeurd zijn,
en zijn er wetenschappelijke zaken die in deze moderne tijden door de technologie bevestigd zijn,
en in deze tijden vind je de koran in alle talen,maar de kunst is het om op zijn arabisch te kunnen lezen.

ik zal een paar zaken daarover op mijn blog opnieuw aanhalen,wat er al op te vinden is ,maar voor de duidelijkheid zal ik het toch doen,

Ik probeer je niets wijstemaken,en ik dwing je ook nergens toe,en discussie met mate is welkom,

haat zul je bij mij niet vinden,
respect aan ieder.

Gepost door: islam is de waarheid | 05-08-07

Reageren op dit commentaar

@islammeke Dit zei je tegen mij
"een mens word gescheiden van een dier door zijn denkvermogen,mits jij het niet gebruikt ben je zelfs lager als een dier,"

en vervolgens sluit je af met te zeggen:
"haat zul je bij mij niet vinden,
respect aan ieder."
Besef je wel hoe hypocriet dat is ?


Gepost door: Duvel | 05-08-07

Reageren op dit commentaar

Hypocriet?Duvel Ik heb deze blog niet betreden om hier ruzie te maken ofzo,altijd met respect beantwoord totdat Jij met de modder begon te gooien,

als je nog eens wist dat jij met de modder begon te gooien,zoals watje ook zei,is het mijn recht hem hier te komen beantwoorden op zijn vragen op mijn blog, en heb ik hem ook respectvol proberen te beantwoorden,lees de reacties als je mij nie gelooft,

en dat van die lager als een dier bedoelde ik eigenlijk dat je uw hersenen moet beginnen te gebruiken in plaats van direct met modder te gooien,
toch vond ik je laatse reacties op mijn blog beter als tevoren,respect voor je,en ieder ander.

Gepost door: Islam is de waarheid | 12-08-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.