26-07-07

geloof in god

stel nu eens dat god zou bestaan, stel nu dat er een hiernamaals zou zijn en er een paradijs is. ok: wie zal dan eerder naar de hemel gaan in het gedacht dat god vergevingsgezind is? ja iedereen dan natuurlijk, maar alléz: diegene die in god gelooft en altijd naar de kerk gaat, maar voor de rest geen kloten doet, of zelfs andere mensen de loer draaien, het smeerlapke uithangen? of diegene die niet in god gelooft, maar toch tracht vele goede dingen te doen voor de medeburger, geen haat heeft op anderen en weet ik veel wat nog allemaal?

zal god dan de niet gelovige gaan aanvaarden in zijn hemel? of zou hij toch voor de schijnheilige kiezen? tenslotte geloofde hij wel in god, in hem dus????ok, de zonden zullen hem vergeven worden zeker?

20:32 Gepost door watje in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: god |  Facebook |

Commentaren

Pfff zware kost hier :)
Kom hier is horen naar uw theorie over burn-out trouwens, kan misschien nog een pittige discussie uit komen...
Btw, Boondock Saints ooit gezien?

Gepost door: Nina | 26-07-07

Reageren op dit commentaar

Nina nee, nog nooit gezien, ook niet van gehoord, ge maakt me nieuwsgierig.

Gepost door: watje | 26-07-07

Reageren op dit commentaar

als god zou bestaan Dan zou hem iedereen aanvaarden . Doe wat je niet laten kan, het veranderd niets ;-) Tenzij het hier het paradijs zou zijn, die we welliswaar verneuken, maar het zou het kunnen zijn . En ja, god, wie is dan god hé ? Moeder natuur ? Of kan het geen vrouw zijn ? Met de emancipatie, moeten we nu toch dichter bij de waarheid kunnen komen hé .

Gepost door: siberx | 26-07-07

Reageren op dit commentaar

Watje ik kom mij excuseren,
ik moest noodgedwongen mijn post weghalen
en nu is jouw reactie ook weg
sorry he

Gepost door: BB | 26-07-07

Reageren op dit commentaar

voor mij is er als er een hemel is voor iedereen een plaatsje die zo goed mogelijk geleefd heeft en geboet heeft voor zijn zonden.Ja watje soms zijn mensen die wel naar de kerk gaan schijnheiligaards en voor hun medemens daarom nog niet menslievend. Ik lees uit interesse nu soms ook eens iets uit de Bijbel en kijk wat vond ik in Genesus dat de appel waarvan Eva gegeten had van de boom van de kennis en wijsheid was en God schrik had dat ze zoals hen zouden worden dus misschien inderdaad en daar denk ik soms ook aan moet je dat plaatje omdraaien. In de Chineese dierenriem staat de SLANG voor wijsheid en bescherming. Dus was het misschien wel Eva de vrouw die de basis legde om kennis te vergaren.
Ik hou van die figuur Schopenhauer de filosoof, omdat hij niet gelovig was maar daarom ook niet ongelovig en daar kan ik me ook wel in vinden.
Elk geloof eist voor zichzelf op dat hun geloof het echte ware geloof is en in elk geloof vind je van die rare gekke dingen die geen steek houden maar toch zit er in elk geloof weer een basis om zekere normwaarden te hebben.
Zware kost inderdaad

Gepost door: Life angel | 26-07-07

Reageren op dit commentaar

Als hij dan toch zou bestaan, dan is hij wel verplicht om iedereen toe te laten hé... dat heeft toch iedereen in 'zijn' naam verkondigd...! Of was dit een reclamestunt?

Groetjes,

Gepost door: so far, so close | 27-07-07

Reageren op dit commentaar

Dag Watje God vergeeft iedereen. Volgens mij gaat iedereen naar de hemel. Al geloof ik zelf niet :-) Ik lig er ook niet wakker van. Prettig weekend !

Gepost door: Joke | 27-07-07

Reageren op dit commentaar

Watje nu kan ik pas je tekstje lezen
ik kan niet geloven in iets dat niet tastbaar is.
wss krijg ik een plaatske in de hell maar
schijnheilig ben ik niet.
liefs, BB

Gepost door: Black Bird | 27-07-07

Reageren op dit commentaar

Hoi! het is volgens mij ieder voor zich.. ieder mens heeft zijn/haar verantwoordelijkheden. denk dat eigen beleving het belangrijkste is.. hoeveel waarde hecht je aan het geloof? Voor ieder mens verschillend..

Gepost door: Suripatty | 27-07-07

Reageren op dit commentaar

Lees maar eens volledig... Als eerste richt ik het woord tot eenieder die zegt niet in God te geloven,en

zeg ik tegen hem:Jij bestaat toch?jouw bestaan is iets dat jij niet kan ontkennen,en dit geldt

ook voor het bestaan van de aarde en de Hemelen,en ieder weldenkend mens weet dat een

bestaand iets een maker nodig heeft,.Wetenschappelijke feiten tonen aan dat men nooit heeft

kunnen waarnemen,dat vanuit levenloze materie vanzelf iets is ontstaan,En daarom wordt

verteld dat een bekende wetenschapper:Newton genoemd die in God geloofde en een niet

gelovige vriend probeerde uit te leggen dat er een God moest zijn.De in godgelovende

wetenschapper had de zonnestelsel nagemaakt,zijn vriend,ook een wetenschapper,zag

dit meteen en vroeg:Wie heeft dit gemaakt?Hij antwoordde toen:Niemand.,Zijn vriend geloofde

dit toen niet.De in Godgelovende wetenschapper zei toen:Als je niet gelooft dat dit door niemand

is gemaakt,Hoe kan het dan,dat het echte zonnestelsel,dat nog zoveel ingewikkelder is,door

niemand is gemaakt?

En altijd wanneer archeologen,een stad vinden die onder het zand begraven ligt,dan beginnen

zij zich onmiddellijk af te vragen:wanneer is deze stad gebouwd?en door wie?en je hoort nooit

door een van hen meimeren,dat deze stad is ontstaan onder invloed van natuurlijke factoren,

want dan zou hij gelijk voor gek verklaard worden,omdat simpelweg niets uit het niets

voorkomt.Toch zijn er mensen die iemand voor gek verklaren,die zegt dat een stad die onder

het zand is gevonden,uitzichzelf is ontstaan,maar zij durven moeiteloos aan te nemen,dat

dit heelal,zonder een maker tot stand is gekomen.

Beste mensen:wij moeten toegeven dat deze wereld met al zijn verfijning,pracht,aspecten,

en natuur,decoratie is van God,de Maker,en wij met al onze lichamelijke en geestelijke

vermogens zijn de creatie van God,en alles om ons heen is de creatie van God,En deze

God heeft ons niet doelloos,lukraak,nutteloos op deze wereld geplaatst,Hij wenst van ons

dat wij ons aan Hem onderwerpen,en de taak van aanbidding op ons te nemen,en daarom

stuurde Hij verschillende profeten om ons hierover in te lichten,Profeten over verschillende

tijden en perioden,naar verschillende volkeren,met verschillende spraakklanken,om een

en hetzelfde boodschap te verkondigen,namelijk:geef Allah zijn alleenrecht op

aanbidding en ken Hem geen deelgenoten toe.En andere reden waarom wij de waarheid

in pacht hebben is omdat een moslim Ëen God aanbidt,en kent Hem geen deelgenoten toe,

een God die in het bezit is van preizenswaardige namen en eigenschappen,een God die

Zijn gelijke niet kent.

De deur naar het hiernamaals

De dood houdt geen rekening met arrogantie of hoogmoed, met positie of toestand, met oud of jong,

als de tijd gekomen is pakt hij iedereen ongeacht rijk of arm. Hij scheidt de mensen van hun families,

de rijken van hun mooie villa’s, de ouders van hun kinderen. Hij haalt de mensen uit hun warme

zachte bedden en legt ze in de harde aarde. Van de gezelligheid in het leven naar de eenzaamheid van

het graf

De dood is een deur naar het leven in het Hiernamaals, ieder ziel zal door deze deur moeten gaan. Het

is weliswaar een heel andere deur dan die wij kennen. Bij deze deur wordt onze levenskleding (het

lichaam) voor een tijdje uitgetrokken en bewaard in de aarde. De aarde is als het ware een soort

kledingrek voor menselijke lichamen.

Net voor wij uit onze graven zullen komen zullen we onze lichamen terugkrijgen. De plaats waarin de

mensen hun tijd moeten doorbrengen tot de Wederopstanding, wordt in de Islam “Barzach” genoemd.

Het graf is een wachtplaats voor het leven in het Hiernamaals. De tijd die de mensen er doorbrengen

kan aangenaam zijn of uit voortdurende kwelling bestaan. Hoe dan ook, iedereen zal de dood moeten

meemaken, Allah zegt hierover:

Zeg: “De dood waarvoor jullie vluchten zal jullie zeker treffen. Dan zullen jullie tot de Kenner van

het zichtbare en het onzichtbare teruggebracht worden. En Hij zal jullie inlichten over hetgeen

jullie deden.” ( Koran 62:8)

“ En Allah geeft niemand uitstel wanneer zijn tijd is gekomen (om dood te gaan); en Allah is

volkomen op de hoogte van hetgeen jullie doen.”

(Koran 63:10)

“ En de bezwijming des doods komt waarlijk, (dit is hetgeen jullie wilden ontvluchten)”

(koran 50:19)

De profeet Mohammed (vzmh) zei in een overlevering:

“Er zijn drie dingen die een mens tot aan zijn graf volgen: zijn familie, zijn

bezittingen en zijn daden. Twee hiervan zullen terugkeren en een zal bij hem (de

overledene) blijven. Zijn familie en bezittingen zullen terugkeren, zijn daden zullen

bij hem blijven.


maakt mij niet uit je te bekeren of niet,
elke ziel zal de dood proeven,jouw kan het ook overkomen binnen een minuut,als je zegt van niet?dan zeg ik dat je liegt.
in alle tijden heeft Allah de mensheid profeten gezonden,er zijn zelfs door sommige volkeren deze vermoord,verloochend,vernederd,en elke profeet heeft dezelfde boodschap gebracht in een andere taal en spraakklank,.zoals in de tijd der joden,die hebben veel profeten toegestuurd gekregen,waarom?omdat deze telkens de woorden van Allah aan de kant zetten,een kalf aanbeden,enz...
Hadden ze Jezus(a.s)niet verloochend,vernederd?en ''gekruisigd'' dat denken ze nogaltijd wat niet is,vertel ik je naderhand,
en als laatste stuurde Allah,Mohammed(s.a.s)een profet waarvan de naam in de Torah bij naam vermeld wordt,wat de joden nogaltijd niet accepteren,en in de bijbel,Zijn komst door Jezus verkondigt wordt met zijn woorden:nl:

Johannes 16:5-15 blz. 99…En nu ga ik heen tot hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel…

…Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…

Dit gedeelte bevat vele aanwijzingen dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) zal komen.

De Koran is aan de Profeet geopenbaard door de Engel Gabriël. Die in opdracht van God tot de profeet Mohammed gesproken heeft. Jezus (vzmh) zegt dit ook:…Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort…

Lees ook Deuteronomium 18:18-22 blz. 163…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied…

…Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de Here niet gesproken heeft? – als een profeet spreekt in de naam des Heren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord , dat de Here niet gesproken heeft…

in de originele oud testament in het hebreeuws wordt profeet Mohammed bij vermeld en Jezus zegt met Zijn woorden dat Hij zal komen:de trooster.

toen Allah ons creeerde en de hemelen en aarde zijn we allemaal voor Hem(Allah)geweest
en iedere profeet heeft Profeet Mohammed gezien,niet als geest maar als een fel licht en dat is de bedoeling van Heilige geest wat elk profeet heeft vermeld.

ik heb hier ook een bewijs van enkele verschillende bijbels die elkaar als fout aangeven en tegenspreken,die zal ik je sturen als je de waarheid wilt zien zoals de machtige profeetJezus ook de waarheid zij,.

wist je ook dat Jezus bad als een moslim?

Ook het gebed verrichtte hij als een moslim.

Matteüs 26:39 blz. 27 …Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad…

Meerdere verzen beschrijven de manier van bidden zoals het nu nog steeds in de Islam gebeurd.

Numeri 20:6 blz. 130 …en zij wierpen zich neder op hun aangezicht…

1 Koningen 18:39 en 42 blz. 303…wierpen zij zich op hun aangezicht… en …boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën…

Psalmen 96:9 blz. 531 …Buigt u neder voor de Here…

De volgende verzen laten Islamitische gebruiken zien.

2 Korintiërs 7:1 blz. 163 …laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes…

Voor het bidden, wast een moslim zich. Zijn lichaam moet rein zijn en hij moet ook rein zijn van geest. Tijdens het bidden, of als je een moskee bezoekt, trekt men de schoenen uit. Dit om de schone, heilige plaats niet te verontreinigen. De Bijbel zegt hierover:

Exodus 3:5 blz. 45…doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond…Hoe kan een boek als de Koran zaken over voorgaande profeten meer inlichtingen geven dan wat in hun eigen boeken staan?hoe kan de Koran zaken aanhalen dat in deze moderne tijd bevestigt worden door moderne technologie?


De koran vervolledigt al wat er voorgaand was en dit is wat de meesten stoort omdat ze de koran niet kennen,.kom gerust vragen stellen op mijn blog en ik zal je met alle respect proberen te beantwoorden.

Moge Allah je de waarheid in je hart geven.

Gepost door: islam is de waarheid | 29-07-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.