23-08-14

Doel, sabotage i.o.v. management

men vindt de dader nog steeds niet na X-aantal tijd, mmmmmhhhh

eventjes nadenken? of niet? wel, wie al ooit in een kerncentrale geweest is, weet dat er "bij manier van spreken" op elke cm een camera staat die U tot op de seconde overal volgt. elke scheet die ge laat weet men.

ook is het nogal vreemd dat men zogezegd niet zal weten wie naar waar naartoe gaat, ook bij de technische dienst, elke minuut moeten die mannen zich verantwoorden wat men gaat doen op welke plaats, bovendien moet er eerst een heleboel paperassen ingevuld worden om een werk uit te voeren. bovendien moet men batchen bij elke ruimte waar men toegang wil bekomen, anders geraak je er niet in, deze batch is op naam.

deze dader zal men nooit vinden, deze smerige daad om de olietank leeg te laten lopen is in opdracht geweest op het hoogste niveau. bovendien zijn er alarmsystemen die in werking treden wanneer er op een abnormale tijdsspanne een abnormaal verbruik van olie is. dan zijn er ook nog alarmen die geïnstalleerd zijn wanneer bvb de turbine of tandwielkast, of wat dan ook boven een bepaalde ingestelde temperatuurwaarde komen. dergelijke toestellen die enkele miljoenen kosten zijn zeker en vast extreem beveiligd op alles en nog wat.    

 

dit is NOOIT gebeurd zonder het weten van anderen. er zijn te veel alarmen ingebouwd, dat alle alarmen ongemerkt voorbij gegaan zijn is dikke larie. de belangrijkste alarmen gaan zelfs automatisch naar een pieper en/of een gsm (gsm waar toegelaten) van de technische dienst die van dienst is.

men wilt gewoonweg de nucleaire rotzooi verder door zetten, men wil tegelijkertijd ook de energieprijs terug naar omhoog halen (men had een contract vanuit de regering dat er een blokkering was om de prijs naar omhoog te brengen, weet U nog?)

dan wilt men ook nu aantonen dat zij die de energie in handen hebben de eigenlijke beleidsmensen (machthebbers) zijn.

men wil ons een lesje leren.

 

wie zit er allemaal tussen? mijn vraag is vooral dan gericht op welke politiekers er tussen zitten. we weten welke politieke kleuren in het verleden steeds het kernenergie verdedigd heeft.

laten we in die richting zoeken, en niet naar diegene die de opdracht heeft moeten uitvoeren.

 

20:18 Gepost door watje in Actualiteit, Algemeen, Liefde, Web | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

27-07-14

NVA, CDNV & VLD

de tsunami is start klaar gemaakt. Nu zijn we compleet, de family is nu volledig. de tsunami kan nu starten? Crisis? welnee, deze gaat nu pas beginnen met deze fantastic 3. zoals men ziet en hoort wat hun programma is, besparen bij de gewone werkende man en bij de anderen die iets minder geluk hebben. geen besparingen daar waar het geld is, integendeel. hetzelfde verhaal: dan nog eens extra inleveren, maar enkel de gewone man gaat dit voelen. ik ken al mensen die nu de sportactiviteiten van hun kinderen hebben stopgezet, ook al omdat het kindergeld fors wordt afgeslankt. daar komt dan ook nog eens dat het studeren naar omhoog gaat????....!!!!!! HOLY SHIT, maar ja dat is het misschien: men wil terug gaan naar de tijd: enkel de elite mag terug school volgen, dit kan niet via juridische weg, dus doen we het wel via de financiële weg, maar de ellendige zonen en dochters van die lullen van arbeidende (of werkloze) ouders willen we niet in onze hoge scholen en universiteiten. DIT MOET IN HANDEN BLIJVEN VAN ONZE FAMILIE. weg met de armoezaaiers die anders te slim (te vermogend) kunnen worden. GEEN educatie voor de lagere klasse, dit dulden wij niet, het is al erg genoeg dat de gewone man op verlof kan gaan naar verdere bestemmingen. ook hun  toekomstige bouwplannen moeten we hen af nemen, wij willen dat die armoezaaiers onze huizen huren. alle verworvenheden die men jarenlang heeft moeten voor vechten gaan nu in een paar minuten verloren. BESPAREN OM TE GROEIEN = welke groei? de economie? jawel, maar via een andere betekenis: ons kapitaal moet groeien. HOE LANG GAAT DE VLAMING (BELG) DIT NOG DULDEN? of zijn we allemaal blind geworden, of zijn we met zijn allen een slaaf geworden van de gecreëerde behoeften? en hebben we schrik gekregen dat  alles anders slechter zou worden? welnu, het is al een geruime tijd slechter aan het worden (met uitzondering voor de rijken), en het wordt enkel nog erger.

17:18 Gepost door watje in Actualiteit, Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

28-05-14

geen commentaar

Het was toch zo ne goeie!

Welnee, het was een klootzak vanaf in den beginne, ja inderdaad, in omegang was het een volksmens. Hoe dan ook, hij heeft enkel het werk verder gezet van Wilfried Martens, hij heeft België verder in de afgrond gestuurd, maar één ding heeft hij vooral gedaan, heel zijn “clan” heeft hij rijk gemaakt, hij heeft heel zijn “clan” veilig gesteld voor nog lange verdere generaties, dankzij zijn ministerschap. Nee, en nogmaals nee, het was gewoonweg ne smeerlap, ik ben niet vergeten wat hij de gewone man heeft aangedaan.

Het is misschien cru om het te zeggen, maar hij had 20 jaar eerder naar zijn maker moeten gaan, dan had hij zo geen onheil gemaakt.

 

“geen commentaar”

19:13 Gepost door watje in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-04-11

Sabam?

 

Sabam is oorspronkelijk opgericht om kleine muzikanten te beschermen tegen wanpraktijken op financieel vlak. Wat ze nu is? Sabam ondersteund nu eigenlijk enkel de grote platenfirma’s. langs alle kanten moet men sabam en billijke vergoedingen betalen. Anderzijds is nu het effect ontstaan dat kleine muziekgroepjes geen kans meer krijgen om hun “kunnen” te laten horen, de kleine organisatoren kunnen de sabam en billijke vergoeding niet betalen. Anderzijds desondanks dat er nu al miljoenen naar sabam gaan (en via billijke vergoedingen) ondersteunen ze geen enkel project. Zo betaalt de provincie Hasselt 12 miljoen euro voor 8 muzikanten. Onlangs heeft Europa beslist om volgend jaar geen subsidie meer te geven aan het jeugdmuziekfestival in Neerpelt, het is een festival waar alle Europese landen zijn vertegenwoordigd (in de vorm van het eurosong, maar veel beter). Ik vindt dat op geen enkele manier nog belastingsgeld mag gebruikt worden wat betreft eender welke vorm van wat ook maar te maken heeft met muziek, Sabam moet dit maar betalen, tenslotte innen zij het geld tot doel om muziekanten te helpen. Zoals het nu gaat worden we 2 keer genaaid: men betaald sabam + er wordt dan nog eens belastingsgeld in gepompt. En dan te bedenken dat sabam zelf heeft toegegeven dat men niet goed weet wat te doen met al de miljoenen die men int, buiten de riante vergoedingen naar henzelf toe.

08:44 Gepost door watje in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-04-11

strijd der vakbonden

 

Het ACV hoort het niet graag, het ABVV is nog braaf geweest om het niet op de media te vermelden. Maar geschiedkundig is het ACVV ontstaan via de pastoors en de werkgevers als antwoord op het vuile rood gevaar, het ABVV is ontstaan vanuit de grond, the underdogs als het ware. Dat maakt het grote verschil tussen de beide vakbonden. Het is maar vreemd dat het ACV eerst het ippa (of was het een andere naam?) akkoord ondertekend en zelfs het een goed akkoord vindt om dan daarna te gaan betogen tegen dat akkoord. Later gaan ze dan verwijten naar het ABVV dat het niets zal uitmaken, dat het niets zal oplossen met hetgeen wat het ABVV doet in Brussel. Denkt het ACV nu warempel dat het zeker iets zal opleveren wanneer men met een paar man gaat picknicken? Waar is het ACV nu zo bang voor? Geloofwaardigheid? God? Van het ABVV? Van het ABVV zou toch straf zijn, tenslotte is het ACV toch de absoluut grootste vakbond met toch een vertegenwoordiging van rond de 70% en misschien tegen de 80% aan.

15:02 Gepost door watje in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-07-08

duidelijk signaal

We hebben duizenden betogers nodig om ons protest over wat dan ook aan de politiekers bekend te maken wat dan meestal nog geen reet uithaalt. De politiek staat wel op zijn kop wanneer een paar uitgeprocedeerden zelfmoord willen plegen door hetzij zelf uithongering of om van een gebouw te springen. De één noemt het chantage, de andere noemt het een drukkingmiddel.

Nochtans is dit heel simpel op te lossen, men kan hierbij een zeer duidelijk signaal geven aan de Belgen (die er trouwens hun brood mee verdienen) die de uitgeprocedeerden zitten op te jagen, aan te sporen tot dergelijke acties. Automatisch is het ook een signaal aan de illegalen om aan te tonen dat de maat vol is. Een simpele oplossing als voorbeeldje voor diegene die niet meer willen eten:

als ze niet willen eten, is hun eigen goed recht, laat ze gewoon doen, niet naar kijken, of juist wel, is een vorm van kunst. Wat we wel moeten doen is hun ambassade van het land van herkomst op het matje roepen dat ze hun bevolking in het gareel moet houden, tenslotte zijn er voldoende middelen om van hun land een goed land van te maken om er te verblijven.

Vermits ze zelf hebben gekozen om zich uit te hongeren vind ik dat er ook medische hulp moet worden geweigerd, tenslotte hebben ze moedwillig zelf gekozen voor een verminking van eigen lichaam en geest. Maar indien het dan toch nodig zou zijn (behulpvaardig als we toch zijn), mag men enkel medische hulp aanbieden wanneer hun ambassade op voorhand de rekening betaald. Toch maar weer raar dat de kerk zo populair is bij moslims, waarom geen hongerstaking in een moskee? Zijn ze minder tolerant?

Dan gaan we nu effe over naar diegene die het geweldig vinden om in een kraan te klimmen of op een hoog gebouw zogezegd klaar om te springen: in plaats van een massa politie op de been te brengen wat ons toch weeral ne hele hoop geld kost voor een paar illegalen heb ik een veel beter voorstel, het kost minder en vooral men geeft op die manier een duidelijk signaal. Stuur een paar lijkwagens naar plaats delict en spoor hen aan om eindelijk toch maar te springen en niet te lang te wachten, time is money, de huisarts bij een gelukte actie stelt de doodsoorzaak vast en de kous is af. Één man op de kraan, twee man van de begrafenisondernemer, één huisarts, en één politiebeambte als getuige dat het niet om moord gaat (alléz er zal wat meer mankracht nodig zijn voor de ramptoeristen een beetje tegen te houden, maar dan heeft men tenminste niet die dure oproerpolitie nodig) meer hebben we niet nodig, de pers is er toch al, hoe dan ook.

26-12-07

De aanbidding der wijzen Pieter Paul Rubbens

de aanbidding der wijzen (Rubbens)
 
 
 
zijn de wijzen uit het oosten wel zo wijs, mmm, hebben ze hun eigen wijs gemaakt dat ze wijzen zijn of zijn het de anderen die hun die titel hebben gegeven.  in iedergeval is er ééntje gereïncarneerd en toch weer niet, want de vierde wijze komt niet van het oosten, nee beste lezers, die komt van het noord-westen, inderdaad, er is een vierde wijze op aard.

11:05 Gepost door watje in Actualiteit | Permalink | Commentaren (11) | Tags: wijzen, aanbidding, rubbens |  Facebook |

06-01-07

Roken

sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe wet op het rookverbod.

ik snap het gezaag niet van zovele mensen omwille de onduidelijkheid. nog nooit tevoren is hier de wet zo duidelijk geweest en doordacht, ook de uitzonderingen.

wie nog twijfelt hoe de vork in elkaar zit: guidea.be: daar wordt elke situatie appart behandeld.

is het niet frapant dat nu plots de niet-rokers intolerant, onverdraagzaam, a-sociaal en weet ik nog wat allemaal zijn.

moeten we effe het geheugen is gaan opfrissen van de rokers, of zijn deze al te ver aangetast?

het zijn de niet-rokers die al jaren lang het moeten hebben tolereren van de rokers om bij hun in de stank te moeten gaan zitten zonder enige vrijheid om te kunnen genieten in een lokaal zonder rook.

zijn het de rokers zelf niet die het zo ver hebben gebracht dat het nu is gekomen zoals het nu is geworden. door hun onbeschoft egoïstische rookgedrag zonder zich maar te bekommeren om de niet-rokers en met een zekere minachting.

zijn het de café-uitbaters niet zelf die het zo ver hebben gedreven door de wel zeer beperkte afdoende fatsoenlijke rookafzuigingen te plaatsen. cafés met een goed geplaatste goed functionerende installatie kan je op één hand tellen in heel Europa.

a ja: het gaat ons klanten kosten, is dat wel zo? in Italë is de omzet nog nooit zo groot geweest dan nu sinds het rookverbod.

daar waar veel gerookt werd ging ik niet binnen, ik heb mij er nooit echt veel aan gestoord (alhoewel), maar zijn het niet de ex-rokers die nu veel extremer anti-roken zijn.

rokers: schiet dus niet op de niet-rokers.

voor de regering: jullie zijn de scheinheilige bokken die de cigaretten te kunstmatig overdreven duur maken. dit brengt alleen wrijving met zich mee.

roken: begint er gewoon niet aan. 

19:01 Gepost door watje in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: roken |  Facebook |

30-12-06

zelfmoord

zelfmoord, er gaat geen dag voorbij of ik denk aan zelfmoord. niet dat ik het wil doen, maar toch denk ik constant aan zelfmoord. Vervotte wil het aantal zelfmoorden verminderen, maar ze weet gene enkele shit over deze materie.

 

toen ik nog naar school ging, maar na de godsdienstige veplichte richting, en dus in de periode dat ik in zedenleer zat hebben we het natuurlijk ook gehad over het fenomeen "zelfmoord". hoe de lessen verliepen weet ik allang niet meer, maar wat ik nog heb kunnen onthouden is dat zelfmoordenaars (meestal wel mannen) lafaards waren, vooral diegene die het menen en niet die enkel aandacht zochten.

 

maar een paar jaar later, en ik denk dat ik toen een jaar of 15 was (ik weet het eigenlijk niet meer, het kan eerder of vroeger geweest zijn) bij een opwelling heb ik mijn mening moeten herzien. ik heb mij daadwerkelijk op een stoel gezet bij wijze van test(rechtstaand) en mij ingebeeld dat ik een strop rond mijn nek had. ik heb mij ingebeeld "ok, dit is reality, ik ben het beu, ik wil van deze wereld af" ik heb mij geconcentreerd alszijnde werkelijkheid. ik denk dat ik toch bijna 2 uur op die stoel heb gestaan, naarmate ik mij verder concentreerde had ik reeds het gevoel dat ik daadwerkelijk die strop rond mijn nek heb. ga ik springen of niet? nee ik kon niet, vanaf toen heb ik begrepen dat zelfmoordenaars GEEN lafaards zijn, maar dat daar een enorme moed voor nodig is dewelke dan ook.

 

en ja net iets voor mijn experiment heb ik reeds geprobeerd met met eigen handen mijn keel dicht te knijpen, maar dat was eerder omwille van blinde woede. 

 

met spijt heb ik reeds meerdere keren aan de lijven ondervonden wat zelfmoord is, er zijn toch al te veel mensen die ik persoonlijk heb gekend die zelfmoord gepleegd hebben met succes. er is maar één geval waarvan de aktie is mislukt, en dan nog per toeval.

 

nu vandaag nog denk ik regelmatig aan zelfmoord. ik heb zelfs een strop klaar hangen op de hoogste trap. zelf zie ik hem al niet meer altiid hangen, behalve wanneer ik eraan denk. mijn buurmannen waren in begin verschoten, maar ook zij zien hem al niet meer hangen. ik heb deze strop (en ze werkt wel degelijk, het is gene neppe) nodig om juist geen zelfmoord te plegen.

 

 

jongens toch: het is het niet waard om zelfmoord te plegen, de dood komt al zelf snel genoeg.

 

23:25 Gepost door watje in Actualiteit | Permalink | Commentaren (241) | Tags: zelfmoord |  Facebook |

de doodstraf

De doodstraf,

 

Saddam is niet meer. principieel ben ik tegen de doodstraf. er zijn veel voorstanders en veel tegenstanders, het is een discusie die geen einde kent. maar in het verleden zijn er al te veel onschuldigen effectief ter dood veroordeeld waarvan dan blijkt na enige tijd dat deze toch onschuldig was van de daad die men zou gepleegd hebben.

zelf weet ik niet wat het beste is, ik weet dat wanneer ik dierbare mensen moet verliezen door bvb een kille moordenaar zonder gevoelens dat ik dan ook de doodstraf zou willen toepassen, maar mijn verstand zegt dat het niet kan. maar als er geen doodstraf is, loopt men wel het risiko dat dergerlijke misdadigers die het zouden verdiend hebben binnen vrij korte tijd terug vrij rond kunnen lopen. wat natuurlijk een enorme kaakslag is voor de slachtoffers.

 

maar om dan terug bij Saddam te komen. De doodstraf, waarom, ja natuurlijk weten we waarom, maar toch, zou het niet beter zijn hem een levenslange opsluiting geven waarvan hij de rest van zijn leven kan nadenken met hetgeen wat hij heeft gedaan tot letterlijk de dood hem komt halen?

 

maar waarom geven we dergerlijke personen, want hij is zeker niet alleen, een verplichte alternatieve straf die de mensheid kan dienen niet? ten dienste van de wetenschap. er zijn nog te veel dieren die sterven voor medische onderzoeken, schakel dergelijke misdadigers in, spuit hen bvb in met AIDS om zo geneesmiddelen te vinden tegen die ziekte. hij heeft zich gedragen als een onmens, bekijk hem dan ook zo. op die manier kan hij de mensheid een gunst terug geven voor de wandaden die hij gepleegd heeft.

 

vervang de apen door dit soort misdadigers.

14:42 Gepost door watje in Actualiteit | Permalink | Commentaren (4) | Tags: doodstraf |  Facebook |

25-12-06

VW

waarom zijn de andere gewone arbeiders zo kwaad op het zogenaamde hoge vertrekpremie? zijn we de premies en extra legale suppervoordelen van de mijn werkers vergeten, zijn we de hoge premies vergeten van de militairen die naar cosovo of waar dan ook vertrokken zijn die minder gevaarlijk zijn dan vroeger de natomaneuvers waarvan men geen rotte frank voor kreeg, daar hebben meer mensen per jaar het leven gelaten.

ok, op het oogpunt van de arbeiders is dit hoog, maar Belgie is reeds door europa veroordeeld vanwege het verschil tss arbeider en bedienden. deze bedragen bij vw zijn enkel de bedragen alsof het betreft bedienden.

dit moet een stap voorruit zijn voor de volgende bedrijven.

maar wie is de grote winnaar hier: de regering, zij lopen met 65 a 70 % van de premie weg.

als men miljarden winst kan maken en buitensporige lonen kan geven aan het managementteam, dan kan men ook behoorlijke vergoedingen geven bij een ontslag van de arbeiders.

men zegt dat ze toch liever voor het geld kiezen dan voor werk, niets is minder waar: men kan beter deze premie aan nemen, ontslagen zullen toch vallen, maar dan zonder premie.

17:09 Gepost door watje in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vw |  Facebook |

music for life

proficiat voor de originele aktie van Studio Brussel

een grote pot bijeen gekregen: de conclusie was dat de vlaming nogal vrijgevig was. da vind ik wel straf, want als wij naar het buitenland kijken zijn het net de vlamingen die het minst vrijgevig zijn voor goede doelen, of heeft het eerder te maken dat de vlaming toch nog niet 100% zeker beseft wat de werkelijke waarde (kost) van de (d)euro is????

16:04 Gepost door watje in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: music for life |  Facebook |

kersttoespraak onze king

komaan king, uw grootste zorg is de eenheid van belgie bewaren, wanneer belgie gesplitst word is het gedaan met uw functie "koning"

qwestie uw inkomen te kunnen beschermen.

15:18 Gepost door watje in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: koning |  Facebook |

inbev

INBEV

wat is inbev nu waard: enkele miljarden, maar ook geen cent.

doel van INBEV: meer winst maken (miljarden zijn niet goed meer)

hoe doen ze het: door zoveel mogelijk te saneren. door te besparen in het gebruik van ingredienten waarvan voornamelijk hop (is het duurste). door kleine brouwerijen op te kopen met als doel deze te sluiten (concurrentie verminderen) en de namen van desberteffende bieren over te nemen.

resultaat: veel betere beurscijfers (winst). meer biernamen, maar die meer en meer op gebied van smaak op elkaar beginnen te lijken, vervlakking van smaak door te besparen in de ingredienten. verzoeting van de bieren

ik kom onwaarschijnlijk hierop terug

 

conclusie voor elke gewaardeerde bierliefhebber: NO INBEV

 

PS voor Alken Maes: we're watching you! jullie hebben reeds de "Hapkin" herschapen naar de richting van een eenheidsworst. maar bravo voor het trachten terug in de markt te brengen van de echte "Mort Subiet Kriek"

deze heeft echt gesmaakt

SLA DE WEG NIET IN VAN INBEV

11:56 Gepost door watje in Actualiteit | Permalink | Commentaren (5) | Tags: inbev |  Facebook |